השתקפות תפיסת העולם הוודית בסיפור הבריאה- עבודת גמר

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , ,
שנת הגשה 2019
מספר מילים 2753
מספר מקורות 6

תקציר העבודה

הוודה היא אחד הטקסטים העתיקים ביותר בעולם עליה מתבססת הדת ה"הינדית". ישנו ויכוח לגבי תארוך של הוודה, והסברה הרווחת היא שמדובר ב1200-1500 לפנה"ס. על-פי המסורת, הוודות לא נכתבו כי אם התגלו לרישים (לחכמים) ולמעשה היו קיימות מאז ומעולם.
לאחר כתיבתן חולקו הוודות ל-"ארבע הסמהיטות", כשהראשונה שבהן היא ה-"ריג-וודה" (ṛc veda) שמחולקת ל- 10 כרכים, ובה מסופר סיפור הבריאה שהינו הנושא המרכזי של עבודתי.
מטרתי בעבודה זו היא להסיק מסקנות לגבי אופן החשיבה הוודי כפי שבא לידי ביטוי בסיפור הבריאה והשוואתו לסיפור הבריאה המקראי.
אעשה זאת ע"י הבאת סיפור הבריאה שמופיע בריג וודה 10.129, 10.71, וסיפור לידת שיווה שמופיע בפוראנות, והשוואה בינם לבין סיפור הבריאה שמופיע בספר בראשית. ע"י ההשוואה אנסה לרדת לעומקן של שתי תפיסות העולם ולגלות את השונה והדומה ביניהן.
בסוף העבודה אנתח את ההבדלים ואנסח מסקנה סופית לגבי האלמנטים שמייחדים את החשיבה הוודית ובנוסף, אעלה תהיה מעניינת לגבי הקשר בין סיפור הבריאה הוודי לבין סיפור הבריאה המקראי.
לסיכום, אציע כיווני מחקר להעמקה בנושא שידרשו עבודת חקר מעמיקה יותר.

פטר, עמרם. מזמורים מן הריג-ודה. ירושלים: כרמל, תשס"ז, 2006, עמ' 44-60.

גמליאל, אופירה. שיוה ביער האורנים : סיפורים מהמיתולוגיה ההודית. ירושלים : כתר, 1999,עמ' 17-30.
שולמן, דוד. שפת השירה ושירת השפה בוודה. תל-אביב: משרד הביטחון, 1949, עמ' 9-23.

W. Norman Brown, The Creation Myth of the Rig Veda,American Oriental Society, 1942, vol.62, pp.85-98

J. Lipner Julius, Hindus:their religious beliefs and practices,London: Routledge. 1994.

S. Ghosh, Hindu concept of life and death : As portrayed in Vedas, Brahmanas, Aranyakas, Upanisads, smrti s, Puranas, and epics : A survey and exposition, New Delhi: Munshiram manoharlal.1989.