התפתחות מעמד האשה בסין תחת השלטון הקומוניסטי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , , , , , ,
שנת הגשה 2020
מספר מילים 10034
מספר מקורות 30

תקציר העבודה

מבוא
במאה ה-20 עברה סין טלטלות אדירות. במהלך עשורים ספורים הפכה סין מקיסרות בת אלפי שנים לרפובליקה ולמדינה קומוניסטית. תהליכים אלו השפיעו על כל אחד מתושביה של סין, שינו תפיסות וסדרי עולם.
מאז ומתמיד היוו הכפריים בסין את מרבית האוכלוסיה הסינית. עם זאת, היחס אליהם היה כאל נחותים, חסרי השכלה ובורים, והפערים בינם לבין האליטות השלטוניות והעירוניים היו בלתי ניתנים לגישור. הכפריים עסקו במלאכות חקלאיות ובעבודות כפיים, לא זכו להשכלה הגונה וחיו באיזורים מרוחקים כשברבים מהם תנאי מזג אוויר קשים ותנאי טופוגרפיה מאתגרים. אמנם הייתה אפשרות למוביליזציה חברתית באופן מוגבל בדמות מבחני המשרות הממשלתיות, אך הללו היו פתוחים למתי מעט, ולגברים בלבד.
בתוך האוכלוסיה הכפרית אשר זכתה ליחס מפלה ולהתייחסות מזלזלת פעמים רבות, הייתה תת-קבוצה שאף זכתה ליחס גרוע יותר. קבוצה זו הייתה הנשים הכפריות אשר לא זו בלבד שלא זכו לחינוך וחיו בתנאים קשים, אלא היו נתונות למרותם של הגברים בקהילותיהן וקולן לא נשמע.
במאה ה-20 השתחררה סין לראשונה מעול השושלות הקיסריות לאחר אלפי שנים. המאה ה-20 הייתה רצופה תהפוכות בסדר העולמי בדמות שתי מלחמות עולם גלובאליות, ובתהפוכות פנימיות אשר שינו את סין ועיצבוה באופן מחודש ליישות חדשה- הרפובליקה העממית של סין.
את הקיסרות החליף השלטון הקומוניסטי בראשותו של מאו דזה-טונג, אשר ביצע מהפכה קומוניסטית ששינתה את סדרי החיים בסין מכל בחינה שהיא- כלכלית, חברתית, פוליטית וגם מגדרית. המשטר הקומוניסטי ממשיך עד ימינו אנו, שנים רבות לאחר מותו של מאו, והוא מביא איתו התפתחויות שונות בכל התחומים הללו.
בעבודתי ארצה להתמקד באותן נשים שקולן לא נשמע במשך אלפי שנים- הנשים הכפריות. ארצה להתמקד באופן בו חיו במשך שנות הקיסרות, ובשינויים שחלו במעמדן ובאורח חייהן במהלך המהפכה הקומוניסטית.
אתמקד במחצית הראשונה של המאה ה-20 ואבחן פרמטרים שונים אשר השתנו בחייהן, תוך התבוננות בתפיסת עולמם של הקומוניסטים לגבי מעמד האישה בכלל, ושל מאו דזה-טונג בפרט. אסקור את היחס אל האישה בסין המסורתית כמשתקף בתורתו של קונפוציוס והוגים נוספים. ארצה להבין את מיקומה של האישה בסין המסורתית ואת מיקומה בסין הקומוניסטית.
הנשים הכפריות זכו ל"תהילה מחודשת" בימיה של המהפכה הקומוניסטית וייצוגן השתנה בעיני החברה, ובעיני עצמן. ארצה להבין מה היה היקף השינויים, מה היו תוצאותיהם, ומה היו ה"מחירים" ששילמו הנשים אם היו כאלה.
האם המהפכה הקומוניסטית אכן העמידה לנגד עיניה את טובתן של הנשים בפעם הראשונה בתולדות סין? האם אכן השתנה מעמדן של הנשים וחייהן השתפרו כתוצאה מהמהפכה הקומוניסטית?
על כך אנסה לענות בעבודתי.