לקויות למידה-השפעת הדיסלקציה על הבריאות הנפשית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח ,
ציון 100
שנת הגשה 2021
מספר מילים 3655
מספר מקורות 7

תקציר העבודה

נושא העבודה: השפעת הדיסלקציה על הבריאות הנפשית
שאלת המחקר: האם הדיסלקציה משפיעה על הבריאות הנפשית?

תוכן עניינים:
מבוא…………………………………………………………………………………………………3
חלק 1 :
מהי לקות למידה………………………………………………………………………………………4
מהי דיסלקציה………………………………………………………………………………………………………..6
דיסלקציה בחיי היום יום ……………………………………………………………………………………………7
סיכום ודיון…………………………………………………………………………………………………………….7
חלק 2
נידוי חברתי…………………………………………………………………………………………………………..7
חיי בית הספר והשפעתן על הלומדים………………………………………………………………………………8
שילוב תלמידים בעלי לקויות למידה בבתי ספר……………………………………………………………………9
סיכון ודיון……………………………………………………………………………………………………………10
חלק 3
הפרעה נפשית ………………………………………………………………………………………………………10
ראיון אישי – מקרה קיצון………………………………………………………………………………………11-13
סיכום ,מסקנות והמלצות………………………………………………………………………………………13-14
ביבליוגרפיה………………………………………………………………………………………………………….15

בעבודה זו בחרתי לעסוק ולחקור את נושא בריאות הנפש בקרב מאובחנים בדיסלקציה ולבחון את האפשרות האם התמודדות עם הדיסלקציה יכולה להשפיע על הבריאות הנפשית.
תחום לקויות הלמידה הינו תחום רחב מאוד שבו המאובחנים בלקויות למידה לרוב ירגישו תחושה של שונות משאר החברה, בעיקר בבית הספר בו הלקות שלהם היא הבולטת ביותר. הסיבה שבחרתי את הנושא הוא ההבדל הבולט בין דיסלקציה לבין (למשל) הפרעת קשב וריכוז והיא האפשרות וההזדמנות "להסתיר" את הלקות. לצורך העניין תלמיד בעל הפרעת קשב וריכוז יכול לקחת כדור שיעזור לו או לעשות מטלות בצורה מותאמת בקצב שלו ושאר חברי הכיתה לא ירגישו בשונות שלו.דיסלקציה היא לקות שקשה יותר להסתיר, הקשיים בקיראה ניכרים משאר התלמידים וישנה תחושה של אי עמידה בציפיות הכיתה או ההורים. ברצוני לחקור את נושא הבריאות הנפשית דווקא אצל מאובחנים בדיסלקציה מפני שהלקות שלהן חיצונית יותר, חשופה יותר ובעלת סטיגמות רבות יותר.
לכן, לטענתי דיסלקציה היא לקות למידה שיכולה לגרוע מהבריאות הנפשית של הלומד.
ברצוני לבחון את השפעת הגורמים החיצוניים שיכולים לפגוע באדם בעל לקות למידה בכלל ובעל דיסלקציה בפרט ע"י הסקה ממאמרים מחקריים בתחום לקויות הלמידה והבריאות הנפשית אצל תלמידים וסטודנטים.