לקויות למידה והשפעתן על הדימוי העצמי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , , , , , , ,
ציון 97
שנת הגשה 2022
מספר מילים 6831
מספר מקורות 39

תקציר העבודה

בעבודה זו אספק סקירה של הספרות על בעיית לקות הלמידה ועל הקשר שלה להישגים האקדמיים של ילדים ומתבגרים וההערכה העצמית שלהם. מטרת סקירת ספרות זו היא לנתח, ולהשוות את המחקרים האחרונים בנושא ולזהות התערבויות אפשריות להתמודדות עם לקות הלמידה. בנוסף, בעבודה זו אציג גם את ההשלכות למחקר עתידי בנושא. ממצאי סקירת הספרות מסוכמים בסיום העבודה.
שאלת המחקר – האם וכיצד מושפע הדימוי עצמי בקרב ילדים בעלי לקות למידה, עקב ההישגים האקדמיים שלהם?
בעבודה זו, אסקור את הדיון המורכב בבעיה הנ"ל, תוך התמקדות בשאלת המוקד המנחה את סקירת הספרות הזו והיא: מהו הקשר בין לקות למידה, הישגים אקדמיים והערכה עצמית של התלמידים? מצאתי כי חשוב לסרוק ולנתח את המקורות השונים בספרות המספקת את המידע על המתאם בין לקות למידה, הביצועים האקדמיים של התלמידים, ושינויים אפשריים בהערכה העצמית שלהם הנגרמים על ידי לקות למידה, כמו גם הישגים אקדמיים.