מבוא לאנתרופולוגיה

תקציר העבודה

שאלה 1
א. ברוב החברות בעולם יש לטקסים מקום מרכזי בתרבות. קתרין בל תולה עובדה זו בתפקיד
הטקסים. מה תפקידם, לטענתה?
ב. לטקסים מסוגים שונים, ביניהם טקסי מעבר, טקסי חיזוק וטקסים אזרחיים, יש תפקידים
נוספים. מהו תפקידם של כל אחד מן הטקסים המסומנים בהדגשה?
ג. הציגו את תפקידם של טקסי המעבר של גיל שלוש בחברה החרדית, על-פי מחקרו של יורם
בילו "ממילה למלה: ניתוח פסיכו-תרבותי של הבניית זהות גברית בטקסי ילדות בחברה
החרדית".

שאלה 2
א. מהי גישתה התיאורטית של אלינור ליקוק במאמרה "ניתוח של מקורות אי השוויון בין
המגדרים: בעיות מושגיות והיסטוריות" (כרך ב, 661-682 ?)
ב. מהם הנתונים שעניינו אותה וכיצד נאספו?
ג. כיצד מוסברת במאמר נחיתות הנשים האינדיאניות בצפון אמריקה בשלהי המאה ה-19?

שאלה 3
א. מהם כינויי שארות?
ב. מדוע אנתרופולוגים מתעניינים בכינויי? תנו דוגמה מחומר הלימוד לכינוי שארות ולְמה
שאפשר ללמוד ממנו.
ג. במאמרה של נורית בירד-דוד, "הסביבה הנדיבה", מוצגת טענה, כי מודלים כלכליים
אקזוטיים בנויים מסביב למטפורות הנובעות לעתים קרובות מן המשפחה. הדגימו טענה זו,
על ידי הצגת שני מודלים כלכליים מקומיים, מתוך מאמרה של נורית בירד-דוד.