מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר

תקציר העבודה

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר 10404 – ממ”ן 11, ציון 100.
חשבונאות ניהולית 10860.
תוכן המטלה: הבנת מבנה עלויות במפעל, הגדרה וסיווג עלויות לפי מיונים שונים, מקדמי העמסת עלויות עקיפות, הבעייתיות של הוצאות קבועות, תמחיר ספיגה, תמחיר תרומה, ההבדל בין שני סוגי התמחיר הנ”ל (תרומה מול ספיגה).