מבוא לכלכלת החינוך

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2021
מספר מילים 550
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

4. האם מדד ג'יני גבוה מעיד על כך שעלולים להיות פערים גדולים באיכות החינוך במדינה?
מדד זה אכן יכול להעיד על פערים גדולים בחינוך במדינות שונות מכיוון שכל מדינה בעלת הכנסה שונה גדולה/נמוכה, מדינה בעלת הכנסה גדולה תהיה בעלת אמצעים גדולים יותר להענקת חינוך טוב יותר בעוד שמדינה בעלת הכנסות נמוכות תהיה בעלת אמצעים דלים מאוד להענקת חינוך טוב ופורה ומכאן נובעים הפערים.