מבוא ללימודי תקשורת מבחן גמר 2021

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1215

תקציר העבודה

תיאוריית הפונקציונליזם – על פי תיאוריה זו החברה היא גוף אחד גדול המורכב מחלקים שונים התלויים זה בזה, הם פועלים יחדיו על מנת להמשיך את התפקוד התקין והיציב של החברה תוך כדי שיתוף פעולה והדדיות.
תקשורת ההמונים היא כלי חיוני בחברה, היא תורמת ליציבות החברה, היא מקשרת בין החלקים השונים בחברה ונותנת מענה לצרכיה בכך שהיא ממלאת תפקידים מסוימים:
1. תפקיד הגיוס – בחברה קיימים מטרות ואינטרסים של גופים שונים או אנשים מסוימים בתחומים שונים, תקשורת ההמונים מסייעת בכך שמשמשת לקידום אותם אינטרסים ומטרות על ידי גיוס, לדוגמא – בתחומים כלכליים: פרסומות .
ואילו בתחומים פוליטיים: תעמולת בחירות.
2. תפקיד של המשכיות תרבותית – תקשורת ההמונים מסייעת בהמשכיות של התרבות, המסורת, המנהגים של החברה ותורמת לשמר אותו ולהעבירו מדור לדור.
3. תפקיד של העברת מידע – התקשורת מפיצה מידע ואוספת מידע על אנשים, תהליכים ועוד. למעשה התקשורת היא מקור המידע העיקרי של החברה ומסייעת לחברה להתעדכן במה שקורה בכל העולם.