מבוא ללימודי תקשורת

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1655
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

מטלת מנחה (ממ"ן) 14
הקורס: 10408 – מבוא ללימודי תקשורת

שאלה 1
סעיף א'
על פי הזרימה הדו-שלבית ניתן לראות כיצד הבררנות של הנמענם בצריכת תקשורת מאפשרת לתקשורת בינאישית למלא חלק מהתפקידים של תקשורת ההמונים ולהפוך לגורם משפיע העשוי למתן את השפעת תקשורת ההמונים. ז"א על פי …

גישת השימושים והסיפוקים עוסקת בשאלות מדוע אנשים משתמשים בתקשורת? מה מניע את הבחירה שלהם דווקא באופני שימוש ובתכנים מסוימים? מהם התועלות שהנמענים מרוויחים מן השימוש שהם עושים בתקשורת ההמונים? הטענה המרכזית העולה ….

סעיף ב'
תאוריה של קביעת סדר היום לא טוענת כי לתקשורת יש השפעה ישירה על הדעות של נמעניה, אולם על פי התאוריה, לתקשורת יש השפעה גדולה על מיקוד תשומת הלב הציבורית בנושאים וסוגיות מסוימים. לפי התאוריה, מתוך שלל …

סעיף ג'
תיאוריית הבניית המציאות טוענת כי לתקשורת השפעה חזקה ודרמתית על דעות ועמדות הנמענים. הטעון המרכזי של תאוריית הבניית המציאות היא שביכולתה של התקשורת לעצב עבור נמעניה השקפת עולם. לומר להם איך לחשוב ומה לחשוב. כלומר…

דימויים חזותיים: כאשר יש שימוש בתמונה ..
מונחים טעונים: הכוונה לשימוש ..
מכבסת מילים: הכוונה לבחירה …

שאלה 2 – היגדים
א. בקביעת סדר היום וגם בספירלת השתיקה יש תמיד השפעה על הדעות של הנמענים.
לא נכון
בקביעת סדר היום התקשורת לא משפיעה על איך …

ב. לפי התיאוריה של ספירלת השתיקה, היווצרות ספירלת השתיקה והשינוי בפועל של עמדות האנשים הם תהליכים שמתרחשים לאורך זמן.
נכון
על פי התאוריה, אמצעי התקשורת יוצרת תחושה שיש קונצנזוס. ע"י הבלטה של עמדות מסוימות של התקשורת והשפעתה הגדולה, מציאות …

ג. לפי התיאוריה של קביעת סדר היום ההשפעה היא רק מיידית ובטווח הקצר.
לא נכון.
לפי תיאוריית קביעת סדר היום השפעת תקשורת ההמונים יכולה להעלות ולהבליט ..

ד. על פי התיאוריה של קביעת סדר היום, התקשורת מושכת את תשומת לב הציבור לנושאים מסוימים, על פי התיאוריה של הבניית המציאות, אופן הצגת הנושאים בתקשורת משפיע על הדעות של הנמענים ועל פי התיאוריה של ספירלת השתיקה, הדעות שמוצגות בתקשורת כמקובלות או לא מקובלות יכולות לסייע ביצירה של ספירלות של שתיקה ולהביא שינוי העמדות בציבור.

תיאוריה של קביעת סדר היום טוענת שלתקשורת יש השפעה גדולה על מיקוד ………..