מבוא לסטטיסטיקה ומדעי החברה א'

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח , , ,
ציון 92
שנת הגשה 2021
מספר מילים 300

תקציר העבודה

ממן 13 של הפתוחה
5 שאלות
יחידות 6 ו 7
הסתברות
הסתברות מותנה
ציון 92