מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א - 30111 - - - האוניברסיטה הפתוחה

תקציר העבודה

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א – 30111 – ממן 13 – ציון 93 – האוניברסיטה הפתוחה

נושאים מרכזיים : אחוזים , הסתברות , קשר בין נעלמים ועוד .

שאלה לדוגמה :

שאלה 4 :

בוחרים באקראי באופן מקרי מספר בעל 5 ספרות . בהנחה שה 0 אינו יכול לשמש כספרה השמאלית ביותר במספר מצא :

א. מה ההסתברות שהמספר הנבחר הוא אי זוגי ?
ב . מה ההסתברות שבמספר הנבחר כל הספרות שונות ?
ג. מה ההסתברות שהספרה 5 מופיעה במספר שנבחר בדיוק פעם אחת ?
ד. מה ההסתברות שהמספר הנבחר הוא פלנדרום , כלומר מספר שכאשר קוראים אותו מימין ומשמאל מתקבל אותו מספר ?