מבוא לפסיכולוגיה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 91
שנת הגשה 2022
מספר מילים 911

תקציר העבודה

1. חוקר רצה לבדוק קשר בין זמן הגעתו של עובד לעבודה לבין רמת שביעות הרצון של העובד ממקום עבודתו. החוקר בדק את מידת שביעות הרצון של 20 עובדים באמצעות שאלון שביעות רצון אחיד שניתן לכל משתתפי המחקר ואת זמני ההגעה על-פי דיווחי הנוכחות של העובדים משעון הנוכחות בו מדווחים העובדים את נוכחותם בזמן הגעתם לעבודה. האם דיווחי נוכחות מהווים אינדיקציה לאיחור/הקדמה או הגעה בזמן? ההנחה הייתה שככל שעובד מקדים או מגיע בזמן לעבודה רמת שביעות הרצון שלו ממקום עבודתו תהיה גבוהה יותר.