Skip to content

כל העבודות בקורס 10136 - "מבוא לפסיכולוגיה"

העבודות בקורס: _טרם_נקבע_, סיכום, ממ"ן 11, ממ"ן 12, ממ"ן 13, ממ"ן 14, ממ"ן 15, ממ"ן 16,

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם הפסיכולוגיה המדעית על תכניה ושיטות המחקר שלה. מפגש זה יאפשר לסטודנטים להכיר את תחומי הפעילות והמחקר של הפסיכולוגיה היום, וישמש בסיס לקורסים אחרים וספציפיים יותר.

טען עוד