מבוא לקולנוע הישראלי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 97
שנת הגשה 2022
מספר מילים 2673

תקציר העבודה

דמות הצבר הינה דמות מפתח בתרבות הישראלית ומהווה מַרְאָה מרכזית של התרבות העברית והחברה הארץ ישראלית, לרבות ערכים שהתרבות והחברה שאפו להשריש.
צבר הוא כינוי לצמח שהיה סמל חזותי של הנוף הארץ ישראלי שמתבסס על אופן גדילתו של הצמח בארץ. הצבר צומח פרא באדמת המקום וכך בני הארץ גדלים באופן טבעי ו"ללא תסביכים" באדמת מולדתם- ישראל. הרעיונות שעליהם צמחה דמות הצבר היו: אדם אקטיבי שלבושו וחייו צנועים, סמל הגבריות, המארגן בהצלחה צורות חיים קולקטיביות לעומת האינדיבידואליזם שאפיין את חיי היהודים בגולה, אורח חיים סוציאליסטי, התנדבות והקרבה, אהבת המולדת, כבוד, קירבה לטבע, טוהר לב ואומץ (גביאן, 2011).