מבוא לקולנוע ישראלי - עם ציון

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
מילות מפתח
שנת הגשה 2019
מספר מילים 953
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

10421
2019ג

שאלה 1:

א) 1960: התחלת התעשייה הקולנועית? , החזר מס עד 50% ממחיר הכרטיס או הלוואה מראש של 50000 לירות, התחלת ההתערבות הפוליטית > התלות בממסד יוצרת התערבות; הסרט הזוכה צריך להיות חינוכי > קונסטטרוקטיב ומשקף את המנטליות הישראלית > עיצוב הקולנוע הדוקומנטרי והכנת תשתית ליצירה סדירה של סרטים עלילתיים, עם הקמת המדינה גויס הקולנוע כדי לחזק את המפעל ההתישבותי ״הם היו עשרה״ סיפר את המיתוס הציוני ובו היהודים כובשים את השממה וממולם האויב הערבית. 
1967: אחרי הניצחון במלחמת ששה ימים | ״האם עדיין טוב למות בעד ארצנו?״ על רקע הישנותן של המלחמות מופיע הדגם הלאומי המאוחר דגם שאינו רואה סתירה בין הרצון לחיות לרצון להגן על המולדת כיצד קונפליקט זה מתיישב בסוג זה של סרטים? כמו סרט ״הוא הלך בשדות״ שממחיש היטב רעיונות אלה ועל כן זכה לשם ״הדגם הלאומי המאוחר״ | קיום בצל הקונפלקט בין האישי והקולקטיווי ״הוא הלך בשדות״ סרט שמציג את דמותו של הצבר בצורה קלאסית. 

ב) הסרטים המוקדמים בדגם הקולנוע הלאומי הושפעו עדיין מן הקולנוע הארצישראלי ובקשו לייצא לקהל יהודי בחו״ל דימוי חיובי מעודד ומעורר של הישראלים במדינה הצעירה | הרי שאט-אט התגלה הפוטנציאל הכלכלי של אמנות הקולנוע דבר שתרם רבות לשינויים מרחיקי לכת בדגם הלאומי עד זניחתו המוחלטת. באותה עת חוותה אמנות הקולנוע העולמית טלטלה עמוקה כאשר דור של במאים צעירים ביקש להינתק מהשפעות דור האבות ולייצר קולנוע אחר חתרני ומהפכני | תמורות אלה נרשמו בעיקר בצרפת ובאיטליה.