מבית לאומי למדינה שבדרך קורס 10423

תקציר העבודה

ממן בדוק
שאלה 1:
העליה החמישית: פרופיל דמוגרפי של העולים, גורמי דחיפה ומשיכה שעיצבו את בחירתם בארץ ישראל, את דימויים ואת תרומתם לבניין הארץ בתחומי העניין השונים.

העליה החמישית – רקע כללי:
פרופיל דמוגרפי של העולים:
גורמי דחיפה ומשיכה:
דימוי העולים בעליה החמישית: תרומתם לבניין הארץ בתחומי העניין השונים, התפתחות כלכלית ותעשייתית, חינוך תרבות ואומנות, בטחון, התיישבות חקלאית.

שאלה 2:
המחלוקות ביישוב לאור מדיניות ממשלת המנדט ומכלול האתגרים שעמדו בפניו במרוצת שנות השלושים

המחלוקות בישוב לאור מדיניות ממשלת המנדט:

מכלול האתגרים העומדים בפני היישוב היהודי במרוצת שנות השלושים:

3. דמות היישוב ערב מלחמת העולם השניה, בהשוואה למצבו בשלהי מלחמת העולם הראשונה.

שנת 1939 – תמונת מצב של היישוב היהודי בתחומי החיים השונים: