מגמות בחברה הישראלית- הבדלים בין עמדות של הורים ממשפחות ערביות מוסלמיות והורים ממשפחות יהודיות כלפי דפוסי צריכת המדיה הדיגיטלית של ילדיהם בישראל

תקציר העבודה

העבודה הינה דו״ח סקירה בנושא:
מגמות בחברה הישראלית- הבדלים בין עמדות של הורים ממשפחות ערביות מוסלמיות והורים ממשפחות יהודיות כלפי דפוסי צריכת המדיה הדיגיטלית של ילדיהם בישראל.
מטרת חיבור זה הינו הצגה וסקירה של מאמרים בנושאים של עמדות הורים מהמגזר הערבי לגבי שימוש במדיה דיגיטאלית בקרב הילדים במשפחה. על מנת להבין באופן מלא ומקיף את דפוסי צריכת המדיה הדיגיטאלית בקרב כלל האזרחים בישראל עלינו לסקור את כל המגזרים, כל השכבות הסוציו- אקונומיות, המינים והדתות. רק על ידי לקיחת כל הנתונים הללו בחשבון נוכל להפיק נתונים מדויקים ואמינים המשקפים את המציאות כפי שהיא, ללא הטייה.