מולייר - ביקורת חברתית בקומדיות של מולייר

תקציר העבודה

כיצד באה לידי ביטוי הביקורת החברתית בקומדיות של מולייר – טרטיף וגם הוא באצילים. כיצד שם מולייר ללעג את חטאי זמנו בקומדיה הצרפתית, בדרך של לעג, צחוק והנאה.
בעבודה מסוכמת הביקורת החברתית העולה ממחזותיו של מולייר, כיצד הוא לועג לתרבות הדקורום הצרפתית ולחטאי זמנו. וישנן גם הדגמות מתוך המחזות הקומיים טרטיף וגם הוא באצילים. בנוסף מסוכם כיצד מולייר מבקש להעביר ביקורת בקומדיות שלו, ולמה דווקא הקומדיה היא דרך מצויינת להעברת ביקורת.