מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
מילות מפתח
ציון 95
שנת הגשה 2023
מספר מילים 500
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

תיאטרון בחברה הוא קורס שבודק את הזיקה בין התיאטרון לתוך החברה שבתוכה הוא נוצר.והקורס טוען שיש קשר בין תיאטרון לחברה כלומר הוא מדבר על הקשר שתמיד יש בין היצירה האומנותית לחברה שבה היא פועלת.
1 הנחות היסוד של הקורס :
מודל של דן אוריין שבמרכזו עומדות הזיקות וההקשרים שבין התיאטרון למציאות
החברתית. הקורס מציע מודל תיאורטי )כלים/מתודולוגיה( לפענוח הצגות תיאטרון על
היבטיהן החברתיים.