מטלת מנחה מדרש ואגדה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
מילות מפתח , , ,
ציון 99
שנת הגשה 2020
מספר מילים 2852
מספר מקורות 5

תקציר העבודה

ממן 13 מדרש ואגדה,
משל, מימרה , סיפורי חכמים , רבי עקיבא

 

שאלה 1-

א. למילה משל משמעויות שונות, פירוש ראשון הוא סיפור אלגורי קצר, סיפור דימוני או שיש בו מוסר השכל, מעשה בדוי העשוי לשמש דוגמה לאחרים. פירוש נוסף, דיבור חכמה קצר, פתגם, מימרה שאפשר להשתמש בה לעניינים ולמצבים שונים. דוגמה נוספת לפירוש משל: דיבור מליצי קצוב ושקול חזון פיוטי. הממשל בעזרת המשל מנסה לשכנע את השומע לקבל את דעתו ולבטל את דעת השומע לגבי עניין מסוים, שעניין זה אינו נאמר במפורש, התפקיד השני של המשל הוא התפקיד הספרותי, משלים ספרותיים נמצאים בתוך ספר, בתוך קובץ משלים ערוך, הסופרים של ספרים אלו מעצבים את המשלים לכדי יצירה ספרותית בהתאם לטעם האומנותי שלהם.

ב. המשל במקרא ובספרות חז"ל הוא סיפור בדוי, שבו מתכוון המספר למשהו אחר ולא לסיפור הבדוי עצמו, ובעזרת הסיפור הבדוי הזה הוא מתכוון ללמד משהו את שומעי סיפור משל. תפקידו של משל חז"ל הוא " הבנתי" לימודי, והוא שונה מן המשל הרטורי המנסה לשכנע על ידי קישוט דיבור. המשל של חז"ל אינו קישוט אלא הכרח על פי מטרתו.

המשל של חז"ל הוא חלק טבעי בספרות האגדה, הדרשנים מלמדים את האדם ברוב הקטעים הדרשנים של האגדה, ולמשלים חלק נכבד בתפקיד זה. המשל…

 

ג. המשל הדתי הוא המשל החשוב ביותר נמשלו עוסק ביחסים בין האדם לאלוקיו. האדם אינו יכול לתאר לעצמו את יחסיו עם האל אלא בדרך של משל, כאילו האל נוהג כמו האדם, המשל הוא כלי להבנת דרכי האל.

בכל משל של חז"ל יש לבדוק ראשית מהו התוכן המדויק של דגם היסוד, ומדוע בחר בו הממשל ולמה ויתר על אפשרות אחרת, בנוסף, מה הם יחסי היסוד בין הגיבורים שאותם בחר הממשל במשל, ויחסים אלו יימצאו גם בנמשל וייפרשו אותו. לאחר קביעת משמעות דגם היסוד יש להבין את העלילה הסיפורית של המשל, יש ללמוד כל פרט בעלילה, מספרי המשל רצו להביע רעיון אחד כולל, ולכן יש עלינו להבין את העלילה כמשהו שלם ואחיד, וכל פרטיה מכוונים אל עניין רעיוני אחד. יש להעלות את הנמשל מתוך…

 

שאלה 2-

מימרת חכמה היא דבריו של חכם הבאים ללמד בצורה קצרה ומגובשת דבר חכמה שעד עתה לא היה ידוע בספרות של העם. הפתגם לעומת זאת מסכם בדרך כלל את הניסיון הידוע לכל בחיי היום יום, הפתגם הוא תגובה לאירוע מסוים, יש בו מסר כללי שניתן להשליכו לאירוע אחר. בנוסף, הפתגם הוא בדרך כלל יציר העם ולכן הוא פשוט יחסית להבנה, הוא אנונימי וידוע לכל ואילו מימרת החכמה יש לה מחבר מפורסם שבשמו היא…