מטלת מנחה סטייה חברתית 10270

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1552
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

ממ"ן 12 סטייה חברתית
קורס:10270

שאלה 1-
א. דפוס ההסתגלות הנסגני על פי רוברט מרטון: הינו דפוס הסתגלותי, למצב אנומיה מתוך
"תיאוריית האנומיה-מתח" של מרטון משנת-1938. לטענת מרטון, סטייה נובעת מחברה סטטית במבנה חברתי קפיטליסטי ….

הדפוס ההסתגלות הנסגני- אותם אנשים המאמצים הצלחה כמטרה, אך אינם מצליחים להשיגה, והם חווים תסכול כפול- מצד ….

• ההקשר שמגיע מתוכו הנושא: תיאוריית האנומיה או המתח של מרטון, התבססה על רעיונותיו התיאורטיים ….

• דוגמא לנסגניים: אלכוהוליסט- אדם נורמטיבי שגדל להזדהות עם המטרות והשאיפות החומריות החברתיות, באמצע ……

העברה תרבותית של וולטר מילר- : מילר משתייך לתיאוריות התת תרבות, אשר מסבירות פשיעה וסטייה לא של יחידים, אלא ……….

• ההקשר שמתוכו מגיע התיאוריה של מילר הוא מילר מוסיף עוד נדבך לתיאוריית ההתחברות של סתרלנד הטוענת כי, הפרת חוק ….

• דוגמא לתיאוריית העברה תרבותית : על פי מילר, נער הגדל בשכונת בני המעמד הנמוך וחשוף לחברים שכנים ואחיו הבוגר ….

ג. שאלת המחקר שעליה עונה תיאוריית הפיקוח של הירשי היא: בהמשך לתיאוריות פוזיטיביסטיות החוקרות סטייה ,הירשי כאחד מהתיאורטיקנים של תיאורית התיוג טוען כי בחירה בהתנהגות סוטה, היא ברירת המחדל של הטבע האנושי. יש ……

• ההקשר לשאלת המחקר שעליה עונה תיאוריית הפיקוח של הירשי: בניגוד למרבית התיאוריות הפוזיטיביסטיות השואלות מהם הגורמים לסטייה, וטוענות כי התנהגות סוטה אינה מובנת מאליה ולפיכך ההתנהגות ……

• דוגמא לשאלת המחקר שעליה עונה תיאוריית הפיקוח של הירשי עובד חיוני בתקופת הקורונה נמצא לבד ללא פיקוח של ….

• תיוג והטבעת סטיגמה על פי תיאוריית התיוג-. גישת התיוג שינתה את נקודת המבט הפוזיטיביסטית ששלטה בתחום הסטייה )ההתנהגות עצמה( וחקרה סטייה עפ"י הגישה הקונסטרוקציוניסטית התגובה החברתית. על פי …..

• ההקשר מתוכו מגיע התיוג והטבעת הסטיגמה: מתוך תיאוריית התיוג, החוקרת תגובות שליליות של החברה כלפי סטייה שנעשתה, אליה נקלע אדם בעל כורחו או שלא בכוונה או באקראיות ,ויכולות ליצור כדור שלג הרסני…

• דוגמא לתיוג והטבעת סטיגמה: נערה המגיעה לתיכון חדש בסגנון לבוש פרובוקטיבי. ביחס להרבה בנות בגילה, הוא סגנון צעקני ייחודי ובולט לעין לרבים בראותם אותה. התלמידים בני אותה שכבה) קהל ….