מטלת מנחה סטייה חברתית 10270

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 95
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1684
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

מטלת מנחה ממ"ן 14 סטייה חברתית 10270

ציון 95

שאלה 1
1. ההגדרה התגובתית הנוקשה: הגדרה זו אומרת שכל מעשה שמתגלה על ידי קבוצה חברתית כלשהיא וזוכה
לגינוי שלילי נקרא סטייה, אם ……..

שאלה 3
1. נבואה המגשימה את עצמה, על פי תאוריית התיוג: על פי תאוריית התיוג, תיוג של מישהו עלול לגרום לו להיות
מה שמתייגים אותו, שזו בעצם נבואה ……

שאלה 6
א .התגובה החברתית לניאוף גברים לעומת ניאוף נשים: מחקר שחקר 112 מדינות לגבי ניאוף מצא שב%11
מהמדינות היחס ……..

ב.
1. הבניה חברתית היא הפער שנוצר בין העובדה האובייקטיבית לבין איך שתופסים אותה מבחינה
סובייקטיבית…..

2.1 למה התגובה כלפי ניאוף נשים חריפה יותר מהתגובה כלפי ניאוף גברים כשגברים נואפים יותר? הפיקוח
על המיניות הנשית הרבה יותר מחמיר מהפיקוח על המיניות הגברית, לכן מי שמפעיל את הפיקוח על המיניות
הנשית הן הקבוצות ……..

2.2( מה המניע לצמצום הפער מסוף שנות התשעים כשגברים נואפים זוכים לגינוי ואילו נשים נואפות זוכות לעידוד: תפיסה זו היא לא המקובל……

3.3 אם עובדתית פירוק משפחה הוא לא בהכרח תוצר ישיר של ניאוף מדוע מייחסים את פירוק המשפחה לנשים:
כיוון כשגבר נואף זה רק סקס בלי רגש וזה לא משהו שהוא יכול לשלוט בו כי זה דחף טבעי, הוא לא מפרק את
המשפחה כשהוא נואף…..
ת בחברה אך היא מתחילה לקבל מקום. בחברה השתנו יחסי הכוח בין גברים לנשים …..

שאלה 7
א. הגדרות והסברים של אנשי המקצוע ביחס להומוסקסואליות בתקופת המנדט: הומוסקסואליות היא
מחלה והיא מידה השייכת למזרח, זו תופעה שקיימת אצלם, אבל התופעה הזו עוד לא קיימת אצל היהודים ,
הומוסקסואליות ………

ב.
1. תהליך האובייקטיפיקציה: ישנם שלושה שלבים בתהליך, השלב הראשון: מתצפתים על האנשים
שבחברה, חוקרים את האנשים הפרטיים והופכים אותם למושג מדעי למושא למחקר מדעי, אוספים את הידע
מהמחקר ומציגים אותו כידע על . ……..
בשלב השני לוקחים ……

2 מבחינת הידע המדעי, לא ממש נעשו מחקרים על הומוסקסואליות אך הביאו מאירופה הסברים
ועמדות לגבי התופעה. מבחינת ההסברים לתופעה, ההסברים …….

הפרעה נפשית וזה קורה בקרב המיעוט שבמיעוט מתוכם )דגנרציה רוחנית(, אצלם הומוסקסואליות היא מקרה
גנטי, זה לא תלוי בהם. עיקר מקרי ההומוסקסואליות הם אצל יוצאי צפון אפריקה- המזרחיים, כיוון שאצלם יש
יותר עזובה נערים משוטטים שמגיעים…….