ממ"ן בדוק 14 קורס 10126 מבוא למאקרוכלכלה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2020
מספר מילים 1010

תקציר העבודה

ממ"ן 14 בדוק – בקורס 10126 מבוא למאקרוכלכלה .
ציון 100 !