ממ''ן 11 מוסיקה פופולרית בישראל

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 1535

תקציר העבודה

שאלה 1 א) שירי ארץ ישראל – מאפיינים טקסטואליים.
בסוף המאה ה- 19 הוקמה חברה יהודית חדשה בארץ ישראל, מתקופת התעוררות התנועה הציונית במזרח אירופה ועד לקום מדינת ישראל. שירי ארץ ישראל המוקדמים מאופיינים בנושאי שירים ומשלב שפה דומים. בתשובתי הציג את המאפיינים של שירי ארץ ישראל המוקדמים ומשלב השפה ובהמשך אפרט תוך הבאת דוגמאות מן השיר " זמר הפלוגות" ( נתן אלתרמן).
בשירי ארץ ישראל ניתן לראות הדגשה לאהבת הארץ ואת שינוי המיקום המשמעותי של אנשי העליות הראשונות. עיקרי נושאי השירים הם על עבודת הארץ והגנתה. מרבית שירי ארץ ישראל המוקדמים עוסקים ב"יהודי הציוני" …………..
ב)
בתשובתי אדגים את המאפיינים הטקסטואליים מתוך " זמר הפלוגות" מאת נתן אלתרמן אשר כלולים בו תוכן נופי ארץ ישראל , עבודת הארץ , שירת האנחנו , את המשלב שפה תקינה גבוהה ומילים מהמקראה. אלתרן מתאר את נוף ארץ ישראל בכמה בתים בשיר, " במשעולי הריך" " מנקרות הרים ומבקעות וגיא". ……..

שאלה 2 א) מסגרת הביצוע של שירי ארץ ישראל.
במסגרת שירי ארץ ישראל ישנה גם שירה בציבור אשר במספר היבטים מתקשרת לתפילה, אלירם טלילה אשר הינה חוקרת שירי ארץ ישראל, ערכה מאמר אשר במאמרה היא מפרשת את הקשר בין שירה בציבור לתפילה, בתשובתי אסביר ואפרט את הקשר הנושאים על פי המאמר אותו חיברה טלילה " שירי ארץ ישראל: אפיונים פונקציונליים וחברתיים"
טלילה ערכה ראיונות במאמרה בכדי לעמוד על טיב הקשר שבין תפילה לשירה בציבור, מתוך מאמרה עולה כי אכן יש קשר בין העולמות ממספר מוקדים. טלילה טוענת ………..
ב)
"קולולם" הינו מיזם שירת המונים אשר מטרת המיזם היא לחזק את החברה באמצעות חיזוק קשרים דרך שירה בציבור . במיזם ביצע את השיר " שירו של השפשף" האמן סטפן לגר ויחד איתו כ- 8,000 צעירים ומבוגרים הצטרפו אליו לשירה בכדי לשיר את השיר למען שוויון וכבוד הדדי. מתוך ה8,000 אנשים, כ- 20% מתוכם היו אנשים בעלי מוגבלויות.
בתשובתי כאן אסביר ואפרט איך משתקפים דבריה של אלירם טלילה אודות השירה בציבור במיזם שירת ההמונים "קולולם" דרך ביצוע השיר ……..