ספורט וחברה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע , , ,
קורס
מילות מפתח
שנת הגשה 2021
מספר מילים 580

תקציר העבודה

ממן 11 בקורס ספורט וחברה ציון 100 הממן מתייחס לשאלות על מאפיינים של תחרויות המשחק בעת העתיקה שהיו שונים משל הספורט המודרני ובהם האתוס של המשתתפים, התקנים שלפיהם נשפטו, חוקי התחרות וביצועים, על הגידול בכוחם הכלכלי של הצופים על התפתחות הספורט המודרני ואיך זה השפיע.