– פרקים בסוציולוגיה של החינוך.

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2019
מספר מילים 1642

תקציר העבודה

שאלה 1 סעיף א'
1. ארבעת הפרדיגמות הסוציולוגיות שהובאו ביחידה ועיקריהן הן…

ב. דגם הקונפליקט ….

שאלה 1 סעיף ב
את קטע הקריאה "הגננות נגד קייטנות הפסח" שפורסם באתר YNET ניתן לבחון בדגמים שונים מתוך הפרדיגמות הסוציולוגיות שלמדנו ביחידה…

שאלה 2
מבין כל דגמי המשפחה שהובאו בשאלה, המשפחה שאינה מתארת התפתחות במוסד המשפחה בימינו היא המשפחה הפוליגמית….

ג. העקרונות של הדגם הפרשני שבאים לידי ביטוי במחקר זה הם…

שאלה 4
א. חמשת זוויות הניתוח שמהוות נקודות מוצא לגיבוש עמדות ולקבלת החלטות באשר למדיניות חינוכית הן….