– פרקים בסוציולגיה של החינוך

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
מילות מפתח
שנת הגשה 2019
מספר מילים 1873

תקציר העבודה

שאלה 1
א. הפרטה באופן כללי היא העברה של משהו שהיה ברשות הכלל, כגון חברות ציבוריות או גופים ממשלתיים, לידיים פרטיות.
הפרטה בחינוך באופן כללי היא העברה של כל שירותי החינוך או חלק מהם לידיים פרטיות מחוץ לאחריות המדינה….

ב. שלושה היבטים של הפרטה בחינוך שמובאים במאמר הם:
• שוק תכניות הלימודים – ישנה ירידה ביכולת של המרכז לפיתוח תכניות לימודים לפעול בצורה מקיפה ויעילה כתוצאה מקיצוץ בתקציב, כך גם לגבי הקיצוץ בשעות הלימוד…

שאלה 2
א. האידיאולוגיה הפוליטית סוציאליסטית מאמינה ששוויון כולל הוא הדרך להשיג את החופש של הפרט שמתבטא ברווחה רוחנית וחומרית.
על פי אידיאולוגיה זו, כפי שמשתקפת בתזת הכפיפות ובכתביו של מרקס….

ב. הבדלים מרכזיים בין מדיניות חינוכית סוציאליסטית לבין מדיניות חינוכית ליברלית הם:
• חלוקת התפקידים בין ההורים לבין משרד החינוך – במדיניות הסוציאליסטית תפקיד משרד החינוך הוא גדול ומשמעותי ותפקיד ההורים הוא משני ויחסית חסר השפעה,
משרד החינוך הוא זה שמחליט על השיבוץ לבתי הספר…

שאלה 3

א. מטרות האינטגרציה ברמה המאקרו חברתית היו:
• כור היתוך ועירוב עדתי – האינטגרציה באה למנוע מצב שבו המדינה תהיה מורכבת מתת תרבויות רבות כתוצאה מכך שהחברה אז הייתה מורכבת מעולים שהגיעו ממקומות שונים בעולם….