סטייה חברתית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 15
מקצוע , , ,
קורס
מילות מפתח , , ,
ציון 91
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1241

תקציר העבודה

שאלות מהממן:

מטלת מנחה )ממ"ן( 15
הקורס: סטייה חברתית

ציון 91
הממ"ן שלך יפה מאוד ומשקף הבנה מצוינת של חומר הלימוד. זה נכון בעיקר לשני חלקי הממ"ן האחרונים )שאלות -6
7 )שהיו מושלמים. החלק החסר בממ"ן הוא המענה לשאלות המושגים שחסר בעיקר בחלק ההדגמה וגם מעט בהצגת ההקשר
שבתוכו עולה כל מושג. שימי לב לא לפספס את הצורך להדגים בחלק המושגים בבחינה. כמו כן, שימי לב לניסוח שלעיתים לוקה
בהרחבת יתר על חשבון המיקוד בתשובה. אשמח לפרסם את הממ"ן שלך כאחד הממ"נים המצטיינים באתר הקורס. אודה על
אישורך בתשובה במייל. בהצלחה רבה בבחינה!
חלק א – 20/12 , רק על הדגמה יורדות בכל מושג 3 נקודות. לא חבל? מדוע לא הדגמת? יש לקרוא
בעיון את השאלות ולענות על המתבקש
1 )10/6 שאלה 1 -ההגדרה התגובתית הנוקשה לסטייה – ההגדרה הזו נלקחה מההגדרות המועילות
אך לוקות בחסר בחיפושיו של גוד למציאת הגדרה המאפיינת לסטייה לשם מה מחפשים הגדרה
מאפיינת לסטייה? ואיך ההגדרה התגובתית מקדמת אותנו בחיפוש זה? הצגת ההקשר לא צריכה
להיות רק טכנית אלא בעלת משמעות . על פי ההגדרה התגובתית הנוקשה- סטייה היא כל תופעה
שמתרחשת ובנסיבות התרחשותה מעוררת גינוי חברתי. על פי ההגדרה כשתופעה תוגדר כסטייה
צריך שיתרחש מקרה ספציפי שיקרה בפני קבוצת אנשים בזמן מסוים ובמקום מסוים והמקרה יגרור
תגובה וגינוי. אם התופעה מתרחשת ומתגלה ולא מקבלת גינוי היא לא תיחשב כסטייה. על פי
ההגדרה הזו צריכה להיות ודאות בבחינת התופעה.

המשך בתוך הקובץ