ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל- בדוק

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח ,
ציון 83
שנת הגשה 2018
מספר מילים 1855
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

שאלה 1
א. חוקה היא מסמך כתוב ורשמי הקובע את עקרונות היסוד של המדינה, הנורמות והערכים, החוקה מגדירה את כלל התפקידים והסמכויות של רשויות השלטון ובנוסף את יחסי הגומלין ביניהן היא מפרטת את זכויות האדם, האזרח והמיעוט באותה המדינה. החוקים הכתובים ………
שאלה 2
לכנסת מספר תפקידים עיקריים והם:
1. ייצוג – אדם שנבחר על ידי רוב הציבור מקיים שליחות מסוימת בכדי שיחליט על ידי שיקול הדעת והנורמות שלו, הציבור מאמין בו, הצורך בייצוג מתקיים מאחר ואין דרך להנחיל דמוקרטיה ישירה במסגרות גדולות ובחברה מודרנית ומורכבת כמו במדינת ישראל, לכן תפקיד הייצוג הוא ………
שאלה 3
א. חוקת 1949 – למדינת ישראל אין חוקה משל עצמה ולכן בשנת 1949 החליטו לחוקק מסמך שהוא לא מסמך חוקתי אלא אוסף של הסדרים פורמאליים ובלתי פורמאליים שמאפיינים את הדמוקרטיה ההסכמית, וההסדרים? שצמחה מתקופת היישוב ועד קום המדינה, במצב זה שומרים על המצב החוקתי שהיה בתקופת היישוב, חוקה זו מבוססת על הסדרים פורמליים ……