מעמדן של נשים פוסקות הלכה בתקופת היישוב, תוך התמקדות בפרחה פלורה גבאי - ששון - הצעת מחקר בנושא נשים פוסקות הלכה בתקופת היישוב במסגרת הקורס נשים בחברה היהודית בארץ ישראל (1882 – 1948) שמספרו 10582

תקציר העבודה

הצעת מחקר בנושא נשים פוסקות הלכה בתקופת היישוב, תוך התמקדות בפרחה פלורה גבאי – ששון, במסגרת הקורס נשים בחברה היהודית בארץ ישראל (1882 – 1948) שמספרו 10582 –
הצעת המחקר כוללת נושא מחקר, רציונל מחקר והשערת מחקר, ראשי פרקים ורשימה ביבליוגרפית.