הצעת מחקר בנושא שימוש במגן דוד במסגרת יצירות אומנות ישראליות הנוגעות לשואה – תוך התמקדות בציוריו של האמן וניצול השואה שמואל בק כמקרה בוחן – ממ”ן 13 – הצעת מחקר במסגרת הקורס – סמלים חזותיים ציונים בתרבות הישראלית שמספרו 10594

תקציר העבודה

הצעת מחקר בנושא שימוש במגן דוד במסגרת יצירות אומנות ישראליות הנוגעות לשואה – תוך התמקדות בציוריו של האמן וניצול השואה שמואל בק כמקרה בוחן – ממ”ן 13 – הצעת מחקר במסגרת הקורס – סמלים חזותיים ציונים בתרבות הישראלית שמספרו 10594
העבודה כוללת – נושא המחקר, תקציר המציג את רציונל המחקר, רקע תאורטי המתבסס על הספרות המחקרית – אקדמית, שאלת מחקר והשערת המחקר, לפיה כאשר הצייר שמואל בק משתמש במגן דוד במסגרת ציוריו, השימוש נעשה בהקשר של שואה, תאור גוף היצירות המועמדות לניתוח במסגרת המחקר כמקרי בוחן – 6 ציורים של שמואל בק המכילים מגן דוד, תמצית המחקר הקיים בנושא במסגרצ הספרות, ראשי פרקים אפשריים, רשימה ביוגרפית התחלתית ורשימת הציורים של שמואל בק, הכולל שם הציור, סגנון הציור, גודלו, האוסף לו הוא שייך ועוד
ממ"ן 13 – הצעת מחקר בנושא השימוש במגן דוד צהוב / טלאי צהוב ביצירות אומנות / ציורים העוסקים בשואה
במסגרת הקורס – סמלים חזותיים ציונים בתרבות הישראלית שמספרו 10594
מוגש על ידי: מספר ת. זהות: