מעמד מגדר ואתניות בחינוך

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1146
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

מעמד מגדר ואתניות בחינוך – ממ"ן 12
חלק א'
שאלה 1
לפי הטענה של רוקח הדומיננטיות של נשים במערכת החינוך מאפשרת לחולל שינויים מבניים בבתי הספר אשר

שאלה 2
לטענת סבירסקי "חזונו של הרצל" המתבטא בתמונת החברה הציונית הרציונאלית: "מדינת היהודים" שאמורה להיבנות על ידי חברת קולוניות האירופאית יהודית "חברת הצ'ארטר" והיא תנהל את ההתיישבות. בשל הרקע ההיסטורי הזה ויישומו

שאלה 3
ממדים שונים של הון תרבותי, מדברת בעיקר על מעמד הפועלים ולא על מעמד הביניים, מדברת על מערכת החינוך האנגלי

שאלה 4
הרחבת הזדמנויות חינוכיות מובילה לאי שוויון חברתי כלכלי, מאחר וההצלחה בתחרות ובקבלת