משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרפולוגית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
מילות מפתח
ציון 91
שנת הגשה 2020
מספר מילים 3049
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

שאלה 1, סעיף א'
משק הבית בחברה היהודית על פי המאמר מתואר כמבנה משפחה מהמעמד הבינוני
באותה התקופה המשפחה הייתה מורכבת ממשפחה מורחבת שהחזיקו משרתים ועוזרי בית רבים כגון: מבשלים, מורים, מטפלות לילדים. בנוסף חיו איתם קרובי משפחה שהיו מסייעים לגידול הילדים ולטיפולם בנושא החינוך. לדוגמא משפחה גרעינית ענייה שלחה את הילדים ללמוד אצל משפחה המורחבת………
שאלה 2 סעיף א'
קיימת מחלוקת האם אהבת אימהות לילדיהן היא טבעית ומולדת או שהיא תוצר של הבנייה חברתית. לפי המחקר של אליזבט בדינטר ניתן ללמוד כי אהבת האימהות היא תוצאה של הבנייה חברתית ולא טבעית ומולדת. מחקרה התבצע בצרפת, נהגו למסור תינוקות רבים למניקות באירופה, הדבר הביא לכך שבמשפחות האמידות היה אפשר לאכלס את המניקות בבית המשפחה וכך גם ………….