משפט השלטון המקומי בישראל- בדוק

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
מילות מפתח
ציון 82
שנת הגשה 2019
מספר מילים 698
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

מטלה מנחה 13 – משפט השלטון המקומי בישראל
תשובה 1
מועצת העיר פעלה מכוח סמכותה שניתנה על ידי חוק רישוי עסקים.
לסמכות יש משמעות כוח שלטוני וכמובן מילוי תפקיד ציבורי על פי דין.
חוק רישוי עסקים אומר כי בתחום הרשות המקומית ראש הרשות או מי שהסמיך רשאי לתת את הדעת ….
תשובה 2
הליך החקיקה של חוק עזר זה על ידי מועצת העיר בית נמש לאי מתן רישיון רוכלות למכירת בשר ואזור רוכלות בשבתות וחגים היה הליך לא תקין כיוון שהרשות פרסמה ….
תשובה 3
מתוך כלל האישורים שקיימים בחוק העזר שהרשות המקומית בית נמש הנחתה ניתן להבחין כי הרשות לא פעלה למען תושביה …
סעיף א'
איסור מכירת בשר ברוכלות, הרוכלים מתכננים להתנגד לחוק העזר שנתנה מועצת בית נמש, ….
סעיף ב'
איסור רוכלות בשבתות וחגים התושבים מתכננים להתנגד לאיסור מתוך חוק העזר של מועצת בית נמש וברגע שהתושבים יעתרו לבית המשפט ייתכן שהעתירה …