נטייה מינית מבנה המוח מול תפקודו

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
ציון 94
שנת הגשה 2018
מספר מילים 3203
מספר מקורות 19

תקציר העבודה

ישנן עדויות רבות להבדלים קוגניטיביים והתנהגותיים בין נשים לגברים. לאחרונה נראה כי גם בעלי נטייה מינית הומוסקסואלית מהווים גורם נוסף במשוואה זו. מטרת עבודה זו היא לבחון האם ישנו דמיון בין נשים הטרוסקסואליות וגברים הומוסקסואלים במבנה המוח ובתפקוד הקוגניטיבי והחברתי. עבודה זו נעשתה באמצעות סקירת ספרות מהשנים 2015-1978, בעזרת כתבי-עת כמו לדוגמה – "Brain Research". הממצאים של עבודה זו הם שאכן קיימות נקודות דמיון אך גם נקודות שוני – נקודות הדמיון מתבטאות בעיקר בפן ההתנהגותי ומנגד, נקודות השוני מתבטאות במבנה המוח. יתרה מכך, נראה כי גברים הומוסקסואלים וגברים הטרוסקסואלים לא חולקים נקודות דמיון במבנה המוח ובהתנהגות. נראה כי ישנו מחסור מהותי במחקרים אקספרימנטליים ורק קומץ של חוקרים בולטים בתחום. השערתי לגבי הממצאים המוזכרים לעיל היא שלאבולוציה יש תפקיד מפתח בסוגיה זו.