ניתוח פרסומות אמריקאיות וישראליות כחלק מתרבות הצריכה המודרנית

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח
שנת הגשה 2020
מספר מילים 7279
מספר מקורות 30

תקציר העבודה

תרבות הצריכה מתארת תופעה חברתית המתייחסת להתנהגות האופיינית לאנשים לרכוש ולצרוך מוצרים רבים בכמויות גדולות, גם כשאין צורך בהם. פרסום מתוחכם גורם לצרכנים ליצור ביקוש מלאכותי למוצרים, כאשר המסר המועבר לצרכנים הוא כי קניית מוצרים ובעיקר מותגים, תמלא אותם בסיפוק ובהנאה צרופה. הפרסום מגביר את הצריכה, מניע את הכלכלה הקפיטליסטית ומוביל להעדפת חומרנות על פני ערכים אחרים רוחניים. ארצות הברית היא המרכז של ההתרחשות הגלובלית ובעלת ההשפעה הגדולה בעולם, וכתוצאה תהליכים של אמריקניזציה מציפים את העולם. בעידן הגלובלי, אמצעי התקשורת מקיפים אותנו מכל עבר, דרך המדיה: טלוויזיה, עיתונים, אינטרנט, סרטים, שלטי רחוב, מועברים אלינו מסרים רבים.
שאלת המחקר: האם וכיצד משקפות הפרסומות האמריקאיות והישראליות את תרבות הצריכה המודרנית?