ניתוח שני מאמרים אמפיריים - בעלי חיים.

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , ,
ציון 80
שנת הגשה 2020
מספר מילים 1240
מספר מקורות 2

תקציר העבודה

ניתוח שני המאמרים המצוינים מטה. כולל: מטרות המחקר, רעיונות מרכזיים, מסקנה, השוואה בין המאמרים נקודות דמיון ושוני.

Balieva, G. N., & Lazarova, I. (2020). Factors that Influence Personal Perceptions and Reactions to Animal Cruelty. Veterinarija ir Zootechnika, 78(100), 26-32. Rybakova, G. R., Doiko, I. V., Grebennikova, A. E., Zrazhevskaya, I. V., & Ryzhuk, V. A. (2021, March). Pets in an urban environment as an ecosystem: a systems approach. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 677, No. 5, p. 052104). IOP Publishing.