נשים בחברה היהודית בארץ ישראל –בדוק

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
קורס
מילות מפתח ,
ציון 80
שנת הגשה 2020
מספר מילים 3118
מספר מקורות 21

תקציר העבודה

נשים בחברה היהודית בארץ ישראל – ממ"ן 13
שאלה 1, סעיף א'
בתשובתי אציג את השלבים השונים של התפתחות המאבק לזכות הבחירה לנשים בישוב היהודי בארץ ישראל ואתייחס למאבק במישור המקומי ובמישור הארצי ולפולמוס הציבורי.
הנשים בארץ ישראל היו במאבק על הזכות שלהן לבחירה למוסדות הישוב היהודי ועל עיצוב דמותה של החברה היהודית, המאבק היה חשוב להן כיוון שהוא עיצב את האזרחות עם הפנים

סעיף ב'
בתשובתי אפרט מה היו מטרותיה של "התאחדות נשים לשווי זכויות", יש לציין מדובר בגוף שהוקם בשנת 1919 בראשות דוקטור רוזה וולט שטראוס שהייתה פעילה במאבק לשוויון זכויות היא לא הקימה, היא הצטרפה בשלב מוקדם מאוד ועמדה בראש הארגוןנשים ובמסגרות נשים נוספות בין לאומיות, היא רצתה להביא את המודעות כלפי נשים בעולם יחד עם המורשת הציונית "התאחדות נשים לשווי זכויות" היה כלל ארצי ועל מפלגתי של הנשים הישוב היהודי. מטרת ההתאחדות ……….
שאלה 2 סעיף א'
המושג מדיקליזציה של האימהות הינו אופן חינוכן זה לא החינוך, החינוך היה כלי ליישום המדיקליזציה של………..

סעיף ב'
בתשובתי אתאר את פעילותם של ארגוני הנשים הדסה אשר פעלו בישוב היהודי בתחום הרפואה המונעת והחינוך להיגיינה, ההסתדרות הרפואית הדסה החלה דרכה מקבוצת העזרה המדיצינית של ציוני אמריקה ………