נשים בחברה היהודית בארץ ישראל קורס 10582

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2023
מספר מילים 2385
מספר מקורות 10

תקציר העבודה

מטלה לקורס נשים בחברה היהודית בארץ ישראל קורס 10582 ממ"ן 13
שאלות:
שאלה 1
א. השלבים השונים של התפתחות המאבק לזכות הבחירה לנשים בישוב היהודי בא"י במישור המקומי ובמישור הארצי:
ב. מטרותיה של "התאחדות הנשים לשווי זכויות" ויחסה לפמיניזם ולציונות:

שאלה 2
א. מדיקליזציה של האמהות:
ב. פעילותם של ארגוני הנשים הדסה וויצ"ו בישוב היהודי בא"י, האמצעים אותם נקטו כדי להנחיל 'דגמים רפואיים של טיפול בילדים' לציבור האמהות:
ג. תגובות לפעילות אחיות טיפות החלב על ידי ציבור האמהות:

שאלה 3 – הצעת מחקר – כולל שאלת מחקר, ניסוח ראשי פרקים (מבוא, שלושה פרקים, סיכום ונספחים)

10 מקורות, מתוכם שניים באנגלית.