סיכום הקורס מבוא לקולנוע הישראלי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
קורס
מילות מפתח
שנת הגשה 2022
מספר מילים 26463

תקציר העבודה

סיכום הקורס סמסטר 2022 ג'