סיכום למבחן קורס הוראה מקצוע אומנות אמנות (72 עמ׳)

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
קורס
מילות מפתח ,
ציון 100
שנת הגשה 2023
מספר מילים 28000
מספר מקורות 20

תקציר העבודה

שער 1: הוראה מהי?
השער מחולק ל-3 נושאי דיון מרכזיים:
א. בחינתההוראהכפרופסיה
ב. בחינת ההוראה כאומנות
ג. ובחינת ההוראה כאמנות

שער 2: כוח העבודה בהוראה
השער מחולק ל-2 נושאי דיון מרכזיים:
א. סטאטוס ההוראה והמניעים לבחירה במקצוע
ב. פמיניזציה של ההוראה
ג. התפתחות מקצועית של מורים

שער 3: ההקשר החברתי-מוסדי של ההוראה
הפרק יתמקד בשני מרכיבים מרכזיים בעבודה ההוראה
א. שחיקת מורים
ב. קשיים של מורה מתחיל

שער 4: יחסי חוקר ומורה בחינוך

שער 5: ההוראה בראי העתיד