סיכום לקורס לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט 10698

תקציר העבודה

סיכום מפורט ומסודר לקורס לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט 10698
יש הסברים לכל היחידות, עם סיכום למאמרים הרלוונטים למבחן ולממ״נים.
מלל הסיכום בגודל 11, גופן Arial

הסיכום מכיל את החומרים הבאים:

-מתוך הספר "לגדול עם הטלוויזיה" (ספר אפור כהה)
יחידה 1: הטלוויזיה וההקשר המשפחתי עמודים 23-75
יחידה 2: טלוויזיה והתפתחות קוגניטיבית עמודים 91-141
יחידה 3: טלוויזיה והשפעותיה על ההתנהגות עמודים 159-225
יחידה 4: הטלוויזיה והבניית המציאות החברתית והפוליטית עמודים 243-310
יחידה 5: טלוויזיה ולמידה עמודים 333-394
יחידה 6: השלכות לחינוך ולמדיניות שידור עמודים 411-482

-מתוך המקראה "לגדול עם הטלוויזיה" (ספר כחול בהיר)
אלימות שמקורה בחיקוי/ טובין, ג'. (2000). (בהקשר למאמר 3.2) עמוד 89
ילדים כצרכנים/ בקינגהם, ד. (2000). (בהקשר למאמר 3.4) עמוד 105
השפעות עקיפות של טלוויזיה: יצירתיות, התמדה, הישגים בבית הספר והשתתפות בפעילויות אחרות/ מקבת, ט. מ. (1996). (בהקשר למאמר 5.1) עמוד 149
מודל הקיבולת להערכת יכולת הבנתם של ילדים את התכנים החינוכיים בטלוויזיה/ פיש, ש. מ. (2000) (בהקשר למאמר 5.5) עמוד 215

-מתוך המקראה "לגדול עם האינטרנט" (ספר אפור)
פרק המבוא/ פרופ' דפנה למיש עמודים 5-40
מתי בריונות היא בריונות ברשת?/ גורציג, א'. ואולפסון, ק'. (2013). עמוד 136
הזדמנויות וסיכונים בתוכן שיוצרים בני נוער/ ס. ליווינגסטון (2008). עמוד 93
טווית רשת הזהות: תפקידי האינטרנט בחיי מתבגרים עולים חדשים/ אליאס, נ. ולמיש, מ. (2009). עמוד 182