סיכום מאמר אקדמי - כיצד ילדים תופסים את השימוש ברשת החברתית פייסבוק

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2023
מספר מילים 1285
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

במסגרת המכינה הקדם אקדמית: אוריינות אקדמית
תרגיל מסכם סמסטר ב'
תמצית למאמר אקדמי מחקרי
הנוער של היום פעיל באינטרנט ועושה זאת על ידי התחברות לרשתות חברתיות כמו פייסבוק. כפועל יוצא של אמצעים טכנולוגיים הללו, ישנם השלכות שליליות רבות כמו הגבלת הגיל למשתמשים, לכן, מטרת מחקר זה הינה לבחון את תפיסת הרשת החברתית פייסבוק בקרב ילדים צעירים, אשר על פי כללי האתר אינם רשאים לעשות בו שימוש, אך על אף האיסור, הם מחזיקים כרטיס פעיל. למרות ההשלכות השליליות, ישנם גם השלכות חיובית כמו המקום שהרשתות החברתיות נותנות לילדים על מנת לבחון את זהותם וביסוס מעמדם החברתי. שאלת המחקר נועדה לבחון כיצד ילדים מתחת לגיל 13 תופסים את שימושם במרחב הווירטואלי שאינו לגילם, מבחינת השלכותיו עליהם בתוך הרשת החברתית הווירטואלית ומחוצה לה, לכן, מחקר זה סוקר את השפעת הרשתות החברתיות על הצעירים בני ימינו. מאחר והמאמר בחר לחקור את מטרותיו במחקר איכותני, אין תיאוריה מעוגנת בשדה ולכן את התיאוריה תגובש תוך כדי המחקר. לפיכך אין השערות מקדימות למחקר הנ"ל.