נשירת ילדים מבית הספר בעקבות מצב משפחתי לא נורמטיבי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
ציון 90
שנת הגשה 2019
מספר מילים 10347
מספר מקורות 30

תקציר העבודה

אחת התופעות המשמעותיות המלוות ילדים ובני נוער החיים במשפחות לא נורמטיביות היא נשירה גלויה וסמויה מבית הספר (Coffey, Dugdill, & Tattersall, 2010).
מטרת מחקר זה הייתה לבחון כיצד מצב משפחתי לא נורמטיבי עשוי להוביל לנשירת בני נוער מבית הספר. לשם כך נדגמו תשעה בני נוער בגילאי ז – י"ב הלומדים בכפר הנוער גן ונוף והינם חלק ממשפחות לא נורמטיביות. כחלק ממחקר איכותני בוצעו ראיונות חצי מובנים והנתונים נותחו בשיטת ניתוח היגדים. אותרו קטגוריות ראשוניות העולות כתמות, נושאים וכותרים החוזרים על עצמם והניתנים לשיום או לאפיון (שקדי, 2003).
מחקר זה מצא כי מצב כלכלי נמוך, חשיפה לאלימות והעדר יחסים חברתיים הובילו את בני הנוער תחילה להיעדר מבית הספר ובסופו של דבר לנשור ממנו.
מן המסקנות עולה כי למשפחה השפעה רבה על הסיכון של בני נוער להיפלט מהמסגרת הבית ספרית. מצב כלכלי נמוך, חשיפה לאלימות והעדר יחסים חברתיים הובילו את בני הנוער לנשור מהמסגרות החינוכיות. בני הנוער כלל לא היו פנויים להתמודד עם הדרישות של המסגרת החינוכית ואף עם הדרישות החברתיות. במקום הם היו עסוקים בהישרדות יומיומית אשר הותירה אותם חסרי כל רצון או יכולת להשקיע בלימודיהם. בהתחלה הם נעדרו מן הלימודים עד שבסופו של דבר הן נשרו ממנה.