סיכום קורס להבין סרטים

תקציר העבודה

pdf, סיכום של כל תנועות המצלמה. זוויות צילום. תאורה. קומפוזיציה ועוד.. עם דוגמאות מסרטים.