סיכום קורס פסיכולוגיה התפתחותית א

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2023
מספר מילים 6369
מספר מקורות 5

תקציר העבודה

שיעור 1 – תיאוריית דחף ותיאוריית יחסי אובייקט
שיעור 2 – מבנה יחסי האובייקט, הפנמה והשלכה
שיעור 3 – הפוזיות של מלאני קליין
שיעור 4 – סוריאליזם, שפת העולם הפנימי
שיעור 5 – שמש נצחית בראש צלול
שיעור 6 – העברה והעברה נגדית
שיעור 7 – הזדהות השלכתית
שיעור 8 – פרברן
שיעור 9 – שארית היום
שיעור 10 – ההתפתחות לפי ןיניקוט
שיעור 11 – למצוא את ארץ לעולם לא
שיעור 12 – אינידיבידואציה לפי מרגרט מאהלר