סמינריון ביהדות- תפילת חנה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
שנת הגשה 2011
מספר מילים 6489
מספר מקורות 33

תקציר העבודה

 

סמינריון ביהדות תוכן העניינים:

מבוא -…3
הצעת מחקר 4
פרק א'- סקירה כללית על תפילת האמהות כתפילות פרטיות -…5
פרק ב'- סקירה כללית על תפילת מנהיגות- תפילות כלליות –8
פרק ג'- תפילת חנה- תפילה כללית או תפילה פרטית? ..11
פרק ד'- לימוד לדורות מתפילת חנה- הפן ההלכתי והפן הרעיוני -20 פרק ה'- השפעת תפילת חנה על שמואל בנה -…22
בביבליוגרפיה –24
מבוא
לעבודה העבודה עוסקת בניתוח של תפילת חנה, בהשוואה לתפילות נוספות במקרא. נראה שתפילת האמהות העקרות לפרי בטן נובעת מרצונן האישי לילד ולהמשכיות, לעומת זאת אצל חנה הרצון נבע גם מרצון אישי להמשכיות אך גם עם הרבה רצון להשפיע על כלל ישראל, דבר שמתבטא בעוצמה רבה במהלך חייהם של חנה ואלקנה, וגם בנדר שנדרה חנה- ששמואל יגדל וישמש בבית ה'. גדולת חנה מתבטאת בך שבתוך כל הקושי האישי של העקרות שנים רבות- לא שכחה להסתכל גם על הצד הכללי של האומה כולה ולחבר את עצמה אל התקופה ואל הצורך של עם ישראל. נראה את השילוב של חנה שמשלבת בתפילתה תפילה כללית על עם ישראל- כמו מנהיגות האומה, אך זה מגיע מעומק רצונה האישי להיות לאם. חנה משלבת רגשות אישיים עם רגשות כללים- דבר שנדיר מאד שמקרא. בהמשך נראה כיצד מידותיה ותכונותיה של חנה עברו בתורשה אל בנה- שמואל.
הצעת מחקר:
נושא העבודה: תפילת חנה.
שאלת מחקר: מהו המתח בין תפילת היחיד על עצמו לבין תפילת מנהיג על העם ?
ראשי פרקים:
1.       סקירה כללית על תפילות האמהות- תפילות פרטיות
2 .       סקריה כללית על תפילות מנהיגות- תפילות כלליות- דבורה ומרים
3 .       תפילת חנה- תפילה כללית או תפילה פרטית?
4.       לימוד לדורות מתפילת חנה- הפן ההלכתי והפן הרעיוני 5.       השפעת תפילת חנה על שמואל בנה