סמינריון בנושא : האידיאולוגיה של מרטין לות'ר קינג ג'וניור כמנהיג מיעוט השחורים בארצות הברית הנוקט במדיניות המאבק הלא אלים - כיצד אידיאולוגיה זו משפיעה על יחסו של המנהיג כלפי היהודים כמיעוט וכלפי מדינת ישראל?

תקציר העבודה

 

סמינריון בנושא –
האידיאולוגיה של מרטין לות'ר קינג ג'וניור כמנהיג מיעוט השחורים בארצות הברית הנוקט במדיניות המאבק הלא אלים
כיצד אידיאולוגיה זו משפיעה על יחסו של המנהיג כלפי היהודים כמיעוט וכלפי מדינת ישראל?

שם הקורס: חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית – רציפות ושינוי בממשל ארצות הברית
מספר הקורס: 10336
שם המרצה:
מוגש על ידי:
מספר ת. זהות:
תאריך עברי / תאריך לועזי

תוכן עניינים

תקציר
1
פרק 1 – סקירת ספרות
2
1.1 סקירה היסטורית של מעמד השחורים בארצות – הברית עד למחצית הראשונה של המאה העשרים
2
1.2 מאבקו של מרטין לות'ר קינג ג'וניור למען שיוויון זכויות של השחורים
3

1.2.1 פעולותיו של הכומר במסגרת המאבק
3

1.2.2 הישגיו של הכומר במאבק
5
1.3 העם היהודי במהלך מלחמת העולם השניה ואחריה
7

1.3.1 היהודים במהלך מלחמת העולם השניה
1.3.2 היהודים כפליטים
7
9

1.3.3 מעמדה של מדינת ישראל כמדינת היהודים
11
1.4 יחסם של השחורים בארצות הברית כלפי הקהילה היהודית ומדינת ישראל
12
פרק 2 – בחינת האידאולוגיה של מרטין לות'ר קינג ג'וניור כמנהיג מאבקם של השחורים בארצות הברית וגישתו כלפי היהודים וישראל
14

2.1 האידיאולוגיה של מרטין לות'ר קינג
14

2.1.1 מאבק לא אלים ואי ציות על פי מרטין לות'ר קינג ג'וניור
14

2.1.2 השפעתו של גנדי על הכומר
15

2.2 גישתו של הכומר כלפי יהודים ומדינת ישראל
17
פרק 3 – דיון ומסקנות
20
סיכום
23
מקורות
24

תקציר
דר' מרטין לותר קינג ג'וניור, כומר מהזרם הבפטיסטי, הנהיג את מאבקם של המיעוט השחור בארצות – הברית להשגת שיוויון זכויות בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20. באותה התקופה, בעוד העולם משתקם מטראומת מלחמת העולם השנייה, נחשפים גילויים מזעזעים בנוגע לשואה שביצעו הנאצים כנגד מאות מליונים של בני מיעוטים, ובכללם בני העם היהודי. מדינת ישראל הצעירה עודנה בחיתוליה. לאחר מלחמת העולם השנייה, בכירים במנגנוני המדינה הגרמנית הועמדו לדין והוצאו להורג עם הרשעתם בגין ציות לחוקי הרייך. מנהיגים אלו הם שהכשירו את הקרקע באופן שיצדיק בהיבט החוקי את פשעיהם כנגד האנושות, בפשעי מלחמה ובפשעים כנגד השלום. במעשיהם, הם גרמו למלחמה תוך הפרת אמנות בין לאומיות וביצוע מעשי תוקפנות, הפרו כללי מלחמה וכן, ביצעו פשעים כנגד האנושות בכך שביצעו רצח, השמדה, שעבוד, הגליה ופעולות בלתי אנושיות נוספות. פשעיהם היו חוקיים תחת המשטר הנאצי.
באותם השנים, כאשר השחורים נאבקו להשגת זכויות בסיסיות ולשיוויון בין הגזעים בהנהגתו של הכומר, ארצות הברית פעלה למען חיזוקם של משטרים דמוקרטיים ברחבי העולם, תוך התמקדות במדינות באירופה. המאבק תחת הנהגתו של קינג למען שיוויון זכויות לשחורים בארצות הברית אופיינה בהתנגדות שאינה אלימה ובאה לידי ביטוי בעריכת מצעדי מחאה המונים. מרטין לותר קינג ג'וניור אף הצהיר מספר הצהרות תמיכה בעם היהודי. במכתבו מבית הכלא העירוני של ברמינגהם, כתב מרטין לות'ר קינג :
“אני בטוח שאילו חייתי בגרמניה בעת ההיא, הייתי עוזר לאחיי היהודים”.
בנוסף, לדבריו של מרטין לותר קינג ג'וניור :
"כל מעשיהם של לוחמי החירות ההונגרים בהונגריה [במטרה להתנגד לדיכוי הקומוניסטי] היו לא חוקים … אם היום הייתי חי במדינה קומוניסטית, בה עקרונות בסיסיים באמונה הנוצרית היו מדוכאים, הייתי תומך בגלוי בחוסר ציות לחוקים האנטי דתיים של המדינה….
"כל מעשיו של אדולף היטלר היו חוקיים בגרמניה… היה לא חוקי לסייע ולנחם יהודי בגרמניה תחת שלטונו של היטלר… אני בטוח שאם הייתי חי בגרמניה של אותה התקופה, הייתי מסייע ומנחם את אחיי היהודים" .
לפיכך, נשאלת השאלה מהו הקשר בין יחסו של מרטין לות'ר קינג ג'וניור כלפי היהודים כמיעוט וכלפי מדינת ישראל ובין האידיאלוגיה שלו כמנהיג המאבק הלא אלים של השחורים כמיעוט בארצות הברית?