סמינריון מגדר בארגונים- הסללת נשים להוראה

תקציר העבודה

עבודה זו תציג את הבעייתיות המגדרית במקצוע ההוראה אשר נכלל בתוך ארגון משרד החינוך בישראל, תוך מתן דגש על ההסללה שנשים עוברות החל מינקותן ולאורך כל חייהן, בכל התחומים הנוגעים למגדרן ולתפקידן בחברה כנשים. כנשים אשר לוקחות חלק בחברה הישראלית בשנת 2015, אשר נתפשת כדמוקרטית ושוויונית נתקלנו בכמה נושאים אשר העלו בנו סימני שאלה רבים. השאלה הראשונה היא הפרשי השכר בין נשים לגברים במשרות בעלות תפקידים זהים, אשר הובילה אותנו לתהייה מה גורם לנשים מלכתחילה לבחור את דרכן ומסלולן בבחירת הקריירה, מה השיקולים אשר נלקחו בחשבון לארוך כל הדרך, מי היו בעלי התפקידים אשר סללו את דרכן והשפיעו על החלטתן, ובמילים אחרות, מי היו האקטנטים בכל הזירה הזאת אשר נקראת משרד החינוך ולימודי ההוראה.