סמינריון - פרקטיקום האם גיל ממתן השפעה של דיכאון אמהי בהשוואה בין סוגי לידות?

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
ציון 90
שנת הגשה 2016
מספר מילים 5900

תקציר העבודה

עבודה במסגרת פרקטיקום בסיום תואר ראשון בפסיכולוגיה
סקירה בנושא האם גיל ממתן השפעה של דיכאון אמהי בהשוואה בין סוגי לידות?

תקציר:
לידה נתפסת כאירוע משמח בדרך כלל, אשר מלווה בציפייה והתרגשות אצל רוב היולדות ומשפחותיהן. זוהי תופעה ייחודית המשפיעה הן על הגוף והן על הנפש של האישה. יש אמהות שעלולות לחוות מצוקה רגשית בעקבות הלידה, מבין סיבוכי הלידה, הפרעות רגשיות הן הנפוצות ביותר, וכ-13-20% מהיולדות חוות תסמיני דיכאון לאחר הלידה. דיכאון לאחר לידה מוגדר כהפרעה רגשית חמורה בה מתרחשות אפיזודות דיכאוניות בזמן ההיריון או לאחר הלידה. הספרות מכירה במספר גורמים אשר מהווים גורמי סיכון להפרעה זו, ביניהם סוג הלידה וגיל היולדת. בעבודה זו חקרנו האם השפעת סוג הלידה משתנה בין קבוצות הגיל השונות. שיערנו כי לידה בניתוח קיסרי תשפיע יותר על נשים צעירות (23 ומטה) ומבוגרות (35 ומעלה), ואילו ההבדלים בקבוצת הגיל של הנשים הבוגרות (גילאי 23-35) יהיו קטנים יותר. תוצאות המחקר מראות כי קיימים הבדלים ברמת ההשפעה של לידה בניתוח קיסרי בין נשים בגילאים שונים, ועל כן ראוי שתהיינה התערבויות ראויות לאוכלוסיות הרגישות יותר